• Poslovni kompleks “Green Heart”
  Beograd, Srbija
  cca 46000m2

  Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije....

  See project
 • Poslovna zgrada “Evolution tower”
  Moskva, Rusija

  Izrada softvera za dinamičko upravljanje fasadne rasvete.Puštanje u rad sistema fasadne rasvete....

  See project
 • HE “Bajina Bašta”
  Bajina Bašta, Srbija

  Distribucija 220 AC i 220 DC upravljačkog napajanja....

  See project
 • Poslovna zgrada “Ušće tower 2”
  Beograd, Srbija,
  cca 20000m2

  Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izrada PLC i HMI softvera za upravljane trafostanice.Puštanje u rad trafostanice....

  See project
 • Fabrika “MEI TA EUROPE”
  Barič, Srbija

  Projekat elekromotornog pogona, automatike HVAC sistema.Puštanje u rad sistema....

  See project
 • Bolnica Valjevo
  Valjevo, Srbija

  Izrada PLC i HMI softvera.Puštanje u rad HVAC sistema....

  See project
 • Površinski kop
  Kolubara, Srbija

  Izrada dela HMI softvera za nadzor i upravljanje eskavatora....

  See project
 • Poslovna zgrada “Lakhta center”
  Sankt Petersburg, Rusija

  Projekat elekromotornog pogona i automatike.Izrada SCADA softvera za nadzor i upravljanje celokupnih inženjerskih sistema.Izrada PLC softvera i puštanje u rad dizel agregata....

  See project