© e-project 2020
Sva prava zaštićena

Naša specijalizacija

Naša misija je
dizajn & razvoj najboljih automatskih
sistema

  • 01. Izrada projektne dokumentacije automatike i elektromotornog pogona
  • 02. PLC programiranje
  • 03. SCADA i HMI programiranje
  • 04. Puštanje u rad sistema automatskog upravljanja
  • 05. Power Management Sistemi