Projekti

Ada Mall Shopping
Beograd, Srbija
cca 34000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.

Hotelski kompleks “Zolotaya Buhta”
Anapa, Rusija
cca 40000m2

Projekat elektromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema BMS.

Poslovna zgrada “Gazprom Exprot”
Sankt Petersburg, Rusija

Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sitema BMS i PMS.

Fabrika za preradu povrća “Friglo”
Sutjeska, Srbija

Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema sistema rashlade.

Poslovni kompleks “Green Heart”
Beograd, Srbija
cca 46000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.

Poslovna zgrada “Evolution tower”
Moskva, Rusija

Izrada softvera za dinamičko upravljanje fasadne rasvete.Puštanje u rad sistema fasadne rasvete.

HE “Bajina Bašta”
Bajina Bašta, Srbija

Distribucija 220 AC i 220 DC upravljačkog napajanja.

Poslovna zgrada “Ušće tower 2”
Beograd, Srbija,
cca 20000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izrada PLC i HMI softvera za upravljane trafostanice.Puštanje u rad trafostanice.

Fabrika “MEI TA EUROPE”
Barič, Srbija

Projekat elekromotornog pogona, automatike HVAC sistema.Puštanje u rad sistema.

Bolnica Valjevo
Valjevo, Srbija

Izrada PLC i HMI softvera.Puštanje u rad HVAC sistema.

Površinski kop
Kolubara, Srbija

Izrada dela HMI softvera za nadzor i upravljanje eskavatora.

Poslovna zgrada “Lakhta center”
Sankt Petersburg, Rusija

Projekat elekromotornog pogona i automatike.Izrada SCADA softvera za nadzor i upravljanje celokupnih inženjerskih sistema.Izrada PLC softvera i puštanje u rad dizel agregata.

Hotelski kompleks “Dagomys”
Soči, Rusija
cca 80000m2

Projekat elektromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema BMS i PMS.