Projekti

Ada Mall Shopping
Beograd, Srbija
cca 34000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.

Hotelski kompleks “Zolotaya Buhta”
Anapa, Rusija
cca 40000m2

Projekat elektromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema BMS.

Poslovna zgrada “Gazprom Export”
Sankt Petersburg, Rusija

Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sitema BMS i PMS.

Fabrika za preradu povrća “Friglo”
Sutjeska, Srbija

Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema sistema rashlade.

Poslovni kompleks “Green Heart”
Beograd, Srbija
cca 46000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.

Poslovna zgrada “Evolution tower”
Moskva, Rusija

Izrada softvera za dinamičko upravljanje fasadne rasvete.Puštanje u rad sistema fasadne rasvete.

HE “Bajina Bašta”
Bajina Bašta, Srbija

Distribucija 220 AC i 220 DC upravljačkog napajanja.

Poslovna zgrada “Ušće tower 2”
Beograd, Srbija,
cca 20000m2

Projekat elekromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izrada PLC i HMI softvera za upravljane trafostanice.Puštanje u rad trafostanice.

Fabrika “MEI TA EUROPE”
Barič, Srbija

Projekat elekromotornog pogona, automatike HVAC sistema.Puštanje u rad sistema.

Bolnica Valjevo
Valjevo, Srbija

Izrada PLC i HMI softvera.Puštanje u rad HVAC sistema.

Površinski kop
Kolubara, Srbija

Izrada dela HMI softvera za nadzor i upravljanje eskavatora.

Poslovna zgrada “Lakhta center”
Sankt Petersburg, Rusija

Projekat elekromotornog pogona i automatike.Izrada SCADA softvera za nadzor i upravljanje celokupnih inženjerskih sistema.Izrada PLC softvera i puštanje u rad dizel agregata.

Hotelski kompleks “Dagomys”
Soči, Rusija
cca 80000m2

Projekat elektromotornog pogona, automatike i dispečerizacije.Izdrada PLC i SCADA softvera.Puštanje u rad sistema BMS i PMS.

“Barry Callebaut” Fabrika čokolade, Novi Sad, Srbija

Izrada PLC softvera za upravljanje industrijske rashlade. Izrada SCADA sistema za monitoring

LIDL Distributivni centar, Lapovo, Srbija

Izrada upravljačkog softvera za sistem industrijske rashlade. Dizajn SCADA nadzornog sistema za sistem industrijske rashlade. Izrada PLC i SCADA softvera za BMS. Puštanje u rad objekta.

SPbNIIVS Farmaceutska fabrika, Sankt Peterburg, Rusija

Izrada PLC softvera za HVAC i upravljanje čistim sobama. Izrada SCADA virtualizovanog server-klijent rešenja.Izrada validacione dokumentacije. Puštanje u rad objekta.

Belgrade Waterfront – KULA Tower, Srbija

Automatsko upravljanje rasvete. Sobna automatizacija.